LCube to dynamicznie rozwijająca się firma, która podejmuje
długoterminowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,
komfortu pracy w naszych obiektach oraz transparentności działania.

PRZECZYTAJ ESG RAPORT

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, DO KTÓRYCH DĄŻYMY

  • RÓWNOŚĆ PŁCI
  • MNIEJ NIERÓWNOŚCI
  • CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
  • ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI
  • CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA
  • ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
  • WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA
  • DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU
  • INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Dbamy o środowisko na wszystkich etapach naszych inwestycji, począwszy od planowania projektu.

Nasze inwestycje prowadzimy na terenach zurbanizowanych, najczęściej przemysłowych, zlokalizowanych przy dużych ciągach komunikacyjnych

Dbamy o zorganizowanie przyjaznej zielonej przestrzeni w otoczeniu naszych budynków, dbając zarówno o środowisko, jak i komfort naszych najemców i ich pracowników

W okresie eksploatacji dążymy do energooszczędności i jak najmniejszego wpływu naszych obiektów na środowisko, przy zachowaniu maksymalnego komfortu osób tam pracujących

Nie jesteśmy korporacją, ale dynamicznie się rozwijając cały czas dbamy o zachowanie przejrzystego ładu korporacyjnego

zielone rozwiązania, które chcemy stosować w naszych obiektach:

image/svg+xml

Instalowanie inteligentnych systemów

image/svg+xml

Prowadzenie retencji wody deszczowej

image/svg+xml

Montowanie energooszczędnego oświetlenia led, aktywowanego przez czujniki ruchu w częściach ogólnych i na elewacji

image/svg+xml

Stworzenie terenów zielonych wokół naszych magazynów

image/svg+xml

Stosowanie destryfikatorów, które pomagają efektywnie gospodarować ogrzewaniem w pomieszczeniu (spychając ciepłe powietrze ku dołowi)

image/svg+xml

Udostępnienie stacji rowerowych w naszych obiektach

image/svg+xml

Budowanie niewielkich farm fotowoltaicznych obok naszych projektów

image/svg+xml

Certyfikowanie naszych budynków w systemie BREEAM