LCube to dynamicznie rozwijająca się firma, która podejmuje długoterminowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, komfortu pracy w naszych obiektach oraz transparentności działania.

PRZECZYTAJ ESG RAPORT

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, DO KTÓRYCH DĄŻYMY

  • RÓWNOŚĆ PŁCI
  • MNIEJ NIERÓWNOŚCI
  • CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
  • ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI
  • CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA
  • ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
  • WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA
  • DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU
  • INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Dbamy o środowisko na wszystkich etapach naszych inwestycji, począwszy od planowania projektu.

Nasze inwestycje prowadzimy na terenach zurbanizowanych, najczęściej przemysłowych, zlokalizowanych przy dużych ciągach komunikacyjnych.

Dbamy o zorganizowanie przyjaznej zielonej przestrzeni w otoczeniu naszych budynków, troszcząc się zarówno o środowisko, jak i komfort naszych najemców i ich pracowników.  W okresie eksploatacji dążymy do energooszczędności i jak najmniejszego wpływu naszych obiektów na środowisko, przy zachowaniu najlepszych warunków pracy.

Nie jesteśmy korporacją, ale dynamicznie się rozwijając cały czas zależy nam na zachowaniu przejrzystości ładu korporacyjnego

 

 

zielone rozwiązania, które chcemy stosować w naszych obiektach:

image/svg+xml

Instalowanie inteligentnych systemów

image/svg+xml

Prowadzenie retencji wody deszczowej

image/svg+xml

Montowanie energooszczędnego oświetlenia led, aktywowanego przez czujniki ruchu w częściach ogólnych i na elewacji

image/svg+xml

Stworzenie terenów zielonych wokół naszych magazynów

image/svg+xml

STOSOWANIE DESTRYFIKATORÓW, KTÓRE POMAGAJĄ EFEKTYWNIE GOSPODAROWAĆ OGRZEWANIEM W POMIESZCZENIU (SPYCHAJĄC CIEPŁE POWIETRZE KU DOŁOWI)

image/svg+xml

Udostępnienie stacji rowerowych w naszych obiektach

image/svg+xml

Budowanie niewielkich farm fotowoltaicznych obok naszych projektów

image/svg+xml

Certyfikowanie naszych budynków w systemie BREEAM